Namiya zakkaten no kiseki (2017)

Namiya zakkaten no kiseki (2017)

ប្រភេទភាពយន្ត Drama
កម្រិត HD
ឆ្នាំដែលផ្សាយ
SoundSoundtrack (Thai)
ពេលវេលាភាពយន្ដចាក់ 2 ម៉ោង 09 នាទី
IMDB6.8
ចូលទស្សនា7 VIEW

រឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមក្មេងវង្វេងបាត់ចំនួន ៣ នាក់បានលួចយករបស់របរក្នុងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកមាន។ នៅយប់នោះពួកគេបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសដែលគេបោះបង់ចោលមួយមានឈ្មោះថាណាំមីកាលពីអតីតកាលក្រៅពីជាហាងលក់គ្រឿងទេសប៉ុន្តែក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភូមិផ្ញើលិខិតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរខណៈពេលដែលអ្នកទាំងបីកំពុងលាក់លិខិតនោះ។ តាមរយៈហាងបិទទ្វារ។ វាជាលិខិតរបស់នរណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេល ៣២ ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលជាការសម្រេចចិត្ត ៣ ក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំដល់សំបុត្រទាំងនោះ ឆ្លើយតបនឹងលិខិត ផ្លាស់ប្តូរគំនិតខ្លះរបស់ពួកគេពេញមួយយប់។

ឈុតភាពយន្ត

ភាពយន្ដ Namiya zakkaten no kiseki (2017)