Collective Invention (2015)

Collective Invention (2015)

ប្រភេទភាពយន្ត Comedy
កម្រិត HD
ឆ្នាំដែលផ្សាយ
SoundSoundtrack (Thai)
ពេលវេលាភាពយន្ដចាក់ 1 ម៉ោង 32 នាទី
IMDB6.2
ចូលទស្សនា10 VIEW

ដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីការពិសោធថ្នាំ Park Goo (Lee Kwang Soo) បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាត្រីសង្សារ Joo Jin (Park Bo Young) បានបង្ហោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ការណ៍នេះបានជំរុញឱ្យអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះ Sang Won (Lee Chun Hee) ចាប់ផ្តើមស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្តូររបស់ Park Gu ។

ឈុតភាពយន្ត

ភាពយន្ដ Collective Invention (2015)